Podmínky použití

Podmínky používání portálu

Používání obsahu internetové stránky a podmínky používání portálu

Uživatelé navštěvují internetové stránky („Stránky“) na vlastní nebezpečí. Návštěvou internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami, které může (Intervet Hungária Kft.) kdykoliv jednostranně změnit.

Informace

Textové materiály nebo obrázky, které byly nahrány nebo zveřejněny společností Intervet Hungária Kft., mohou být používány pouze na základě písemného souhlasu uděleného společností  Intervet Hungária Kft.

Intervet Hungária Kft. vynakládá veškerou svou snahu na to, aby informace zveřejňované
na internetové straně byly aktuální a přesné. I když je internetová stránka přístupná pro uživatele
ze všech zemí, podmínky pro používání portálu jsou platné pouze na území (Maďarska) České republiky. Odpovědnost rovněž nemají osoby a instituce, které se podílejí na přípravě a provozování Strany, neodpovídají
za vyskytující se chyby, nesrovnalosti, ztrátu dat, a to rovněž tehdy, pokud se tak děje přímo
či nepřímo cíleně nebo náhodně prostřednictvím internetového serveru.

Ochranné známky a názvy domén

Veškeré ochranné známky, názvy značek a domén jsou ve výhradním vlastnictví firem, které
je registrovaly. Ochranné známky, značky a domény registrované společností Intervet Hungária Kft. jsou v jejím výhradním vlastnictví a nemohou být používané bez jejího písemného souhlasu
k obchodním účelům nebo rovněž k jiným účelům, které mohou poškodit dobré jméno firmy.

Autorská práva a vlastnické právo k duševnímu vlastnictví

Veškerá práva k servisu a obsahu na ní zveřejňované vlastní společnost Intervet Hungária Kft. Společnost si vyhrazuje právo ke všem informacím a komentářům zveřejňovaným na internetové straně.

Odkazy, linky

Po přechodu na jiné internetové stránky budou podmínky pro používání internetového serveru platné na zdrave-zvire.cz stále platné, ale společnost Intervet Hungária Kft. nenese odpovědnost
za správnost informací uvedených na jiných internetových stránkách.

Rozhodné právo a jurisdikce

Návštěvníci internetové stránky souhlasí, aby veškeré spory nebo nároky týkající se portálu podléhaly českému právu. České soudy mají výhradní jurisdikci v rámci rozhodování ve věcech veškerých vzájemných sporů.

Sledujte nás: