Vzteklina

Co je vzteklina??
Vzteklina je smrtící virové onemocnění, které napadá zvířata i lidi a způsobuje encefalitidu a meningitidu. Je způsobeno virem z čeledi Rhabdoviridae. Nejčastějším přenašečem viru mezi zvířaty jsou psi, v Evropě pak také lišky, vlci a malí hlodavci. Nakazit virem vztekliny se mohou všechna zvířata, ale některá jsou citlivější než ostatní (hlavně masožravci). Jedná se o extrémně nebezpečné onemocnění i pro člověka. Vzteklina je neléčitelná a zpravidla končí smrtí.

Jak dochází k přenosu infekce?
Nejčastější příčinou infekce psů v Evropě je kontakt s liškami, hlodavci nebo jinými divokými zvířaty. Nemoc se šíří kousnutím nakaženého jedince, jehož sliny obsahují virus. Po kousnutí virus zasahuje centrální nervový systém. Zde se množí a šíří se do dalších orgánů: nadledvin, slinivky, kůže, rohovky a primárně do slinných žláz. Právě ve slinných žlázách dochází k rychlé multiplikaci viru.

Příznaky
Inkubační doba trvá mezi 19 a 90 dny, někdy ale i výrazně déle. Existují dvě rozdílné formy, do nichž onemocnění progreduje. Zuřivá forma vztekliny, která způsobuje u napadených psů extrémní zuřivost, a tichá forma, která způsobuje paralýzu. U zuřivé formy rozlišujeme tři stádia onemocnění:
– prodromální stádium: obvykle trvá několik dnů. Objevují se mírné změny chování, které zůstávají často majitelem nepovšimnuty. Z klidných psů se náhle stávají rozrušení. Hraví psi mohou být letargičtí a ustrašení psi naopak přítulní k lidem a překotně lízat jejich ruce. Mnoho psů v tomto stádiu ztrácí chuť k jídlu, může docházet ke zvýšení teploty a nestejnoměrnému rozšíření zornic.
– excitační stádium: trvá rovněž několik dní. Psi bývají agresivní k ostatním zvířatům a lidem. Mohou být přehnaně aktivní, požírat nestravitelné předměty (například kameny), útočit na cokoliv, co upoutá jejich pozornost a předvádět záchvaty zuřivosti. Jejich zornice mohou být opět nestejnoměrně rozšířené. Psi výrazně sliní a jsou citliví na světelné a zvukové podněty, mnohdy běhají v kruzích a ozývají se hrdelním štěkotem až vytím.
– paralytické stádium: trvá pár dnů. Třes, záchvaty, koma, paralýza končetin, dýchacích svalů a pokles čelisti s visícím jazykem patří k hlavním projevům. Konečné stádium onemocnění se manifestuje kompletní paralýzou a smrtí.

Diagnóza
Počáteční diagnostika vztekliny se skládá z anamnézy, epizootické situace v daném regionu a pozorovaných symptomů. Definitivní diagnóza vztekliny se stanovuje postmortálně na základě histopatologie (mozek nakaženého psa obsahuje inkluze zvané Negriho tělíska).

Jak postupovat
Vzteklina je velmi závažné onemocnění, které má pevně daný protokol, jak postupovat při podezření na nákazu. Každý případ musí být oznámen na krajskou veterinární správu, jež zahájí sérii opatření. Nemocná zvířata je nutné vzít na pozorování. Zvíře, které přežije 3 týdny, je prosté vztekliny. Poté, co byla nákaza vzteklinou oficiálně potvrzena, začíná tříměsíční lhůta, po kterou platí mimořádná veterinární opatření pro danou oblast. Tato opatření se vztahují na města a vesnice, kde se nakažený pes nacházel a současně i na 10 kilometrové ochranné pásmo okolo nich.

Vakcinace
V České republice se již delší dobu vzteklina nevyskytuje, ale některé sousední země stále ještě nejsou vztekliny prosté. Nicméně díky pravidelné vakcinaci psů a lišek (pomocí orálních vakcín ukrytých v mase) byla významně redukována. Jak udává zákon, první vakcinace psa musí proběhnout do 30 dnů od ukončeného 3. měsíce věku, a poté musí být pravidelně opakována podle doporučení výrobce vakcíny (každé 1-3roky).

Sledujte nás: