Epilepsie

Co je epilepsie?
Měli bychom začít s definicí epileptického záchvatu, což je výskyt a šíření abnormální elektrické aktivity v mozku. Takový záchvat vznikne rychle a rychle opět odezní. Co se týče psů, ti mají nejčastěji tzv. generalizované záchvaty se ztrátou vědomí. Epilepsie je charakterizovaná výskytem min. 2 záchvatů bez zjištěné příčiny. Status epilepticus (SE) je záchvat, který trvá minimálně 5 minut a je spojený se ztrátou vědomí. Jedná se o život-ohrožující stav, kde je nutný okamžitý zásah veterináře.

Typy a popis
První stadium, tzv. „aura“ předchází aktuálnímu záchvatu. Trvá několik hodin nebo minut před záchvatem. Pes se chová abnormálně, vypadá vystrašeně, běhá v kruzích. Někdy hledají psi útěchu u svého páníčka, někdy opak, nejodlehlejší místo v domě.

Po aurálním stádiu nastupuje samotný záchvat. Tzv. parciální záchvat (petit mal) většinou trvá pár sekund a je mírný. Pes při něm neztrácí vědomí, vypadá odtažitě a neresponduje na majitele. Někteří psi naprázdno žvýkají nebo mají záškuby svalů ve tváři.

Mnohem intenzivnější je generalizovaný záchvat (grand mal), Pes začíná zatínat čelist, nadměrně sliní, někdy začne výt, poté padá na bok a ztrácí vědomí. Končetiny jsou ztuhlé a někdy naprázdno „pádlují“. Často se při tom pacient pomočí a pokálí. Toto stadium může trvat pár sekund až 3 minuty. Po takovémto generalizovaném záchvatu jsou psi dezorientovaní, vystrašení, bezcílně chodí, zdají se být slepí nebo jsou agresivní.

SE je velmi nebezpečný zejména v tom, že záchvat sám neustane. Bez zásahu veterináře pes uhyne kvůli následkům dlouhotrvajících křečí.

Příčiny
Příčin je mnoho a doposud nebyly všechny odhaleny. Jedna z příčin je primárně srdeční (infarkt, nedostatek kyslíku a krvácení) dále zánět (psinka, encephalitida, meningitida, vzteklina, bakteriální infekce). Záchvat může být způsoben traumatem nebo otravou. Poruchy rovnováhy elektrolytů, hypotyreóza nebo nádorová onemocnění můžou také vyvolat záchvaty křečí. Některá plemena mají vyšší sklon k epilepsii: retrívři, kokršpaněl, pudl, irský setr, kolie a border kolie, jezevčík, velký švýcarský pes, belgický ovčák, boxer nebo viszla. Mějte na paměti, že epilepsie může postihnout stejně tak štěňata i starší psy.

Léčba
Pokud je náš pes postižen epilepsií, měli bychom ihned kontaktovat veterináře. Pro další diagnostiku je zásadní informovat o okolnostech záchvatu. Měli bychom se připravit na otázky délky a přesných projevů.

Epilepsie je nevyléčitelná. Léčba spočívá ve snížení četnosti záchvatů a intenzity záchvatů, pouze někdy se podaří eliminovat záchvaty úplně. Jeden proběhlý záchvat neznamená nutnost okamžitého nasazení léků. Když jsou příznaky pouze mírné a frekvence je malá, tak se také nepodávají léky. Rozhodování o dalším postupu je individuální, založené na konkrétním rozhodnutí u konkrétního případu. Spolupráce s veterinářem je zásadní pro rozhodnutí o typu a dávce léčiva. Nikdy neměňte dávku nebo nepřerušujte léčbu, i když se záchvaty přestaly vyskytovat.

Sledujte nás: