Dirofilarióza (srdeční červivost)

Co je to dirofilarióza?
Dirofilarióza, také známá jako srdeční červivost, je parazitární infekce způsobená hlísticí rodu Dirofilaria. Parazit je dlouhý mezi 5 a 15 centimetry a jeho definitivními hostiteli jsou obvykle psi, kočky, lišky a vlci. Tento parazit však může napadnout i člověka. Dirofilárie způsobují u psů dvě formy onemocnění – srdeční a kožní.

Kde se dirofilárie berou?
Ještě v nedávné době se tvrdilo, že setkání s těmito parazity je možné pouze v teplých krajích jižní Evropy a Asie. Globální oteplování nicméně vedlo k rozšíření parazita i do střední Evropy. V naší zemi se však naštěstí nevyskytuje a psi mohou být infikováni při pobytu v zahraničí.

Životní cyklus
Dirofilárie vyžaduje ke kompletnímu vývoji dva hostitele: přechodného a primárního. Přechodným hostitelem je samička komára. Životní cyklus začíná, když je nakažený pes kousnut komárem. Společně s krví hostitele přijme komár i larvy (mikrofilárie). Uvnitř komára se larva vyvíjí a při dalším sání komára na hostiteli vnikne ránou do jeho kůže. V podkoží a v břišních nebo prsních svalech larva zůstává 2 až 3 měsíce po infekci. Vývoj poté pokračuje a larva migruje do srdce a plicních arterií, aby se rozmnožila (okolo 70. dne po infekci). Jedinci samičího pohlaví se páří okolo 120. dne po infekci a během 6. měsíce po infekci se již začínají objevovat plně vyvinuté mikrofilárie. Během sání na nakažených psech jsou komáři znovu infikováni a cyklus pokračuje.

Příznaky
Srdeční forma: dospělé dirofilárie napadají plicní arterie, což vede k ucpání malých tepen. Infikovaní psi mohou být dušní, pozorujeme u nich příznaky horečky a kašle (někdy i s krví). Psi jsou letargičtí a někdy velice slabí. U některých pacientů se vyvine ascites.

Léčba
Terapie dirofilariózy je velmi obtížná. Je založena na eliminaci dospělců i larválních stádií parazita z těla. Veterinární lékař zvolí léčbu, která bude brát v potaz konkrétní okolnosti případu, typ a závažnost infekce. Základem je prevence. Sebe i svá zvířata můžeme chránit aplikací repelentních prostředků proti komárům.

Zoonóza
Dirofilarióza je velmi nebezpečné onemocnění také pro lidi. Larva může infikovat srdce, duté žíly, podkožní tkáně a oči. Většinou postihuje lidi ve věku mezi 30 a 60 lety. Místo po bodnutí komárem bývá bolestivé, teplé a oteklé. Kožní noduly se mohou objevit až za 12 měsíců po bodnutí a začátku infekce. K dalším příznakům patří horečka a otok mízních uzlin.

Sledujte nás: