Addisonova choroba – Nedostatečnost kůry nadledvin

Nadledvinky jsou párovým orgánem, který se nachází v blízkosti ledvin a vytváří hormony, které jsou nesmírně důležité pro správné fungování celého organizmu. O addisonově chorobě se hovoří tehdy, když žlázy kůry nadledvinek vytvářejí snížené množství hormonů, jinak řečeno, dochází k chronické nedostatečnosti kůry nadledvinek, což má za následek hlavně nedostatek dvou důležitých hormonů: kortizolu a aldosteronu.

Existuje mnoho různých příčin nedostatečnosti kůry nadledvinek, avšak Addisonova choroba je u psů nejčastěji zapříčiněná autoimunitní destrukci kůry obou nadledvinek. Projevy onemocnění se mohou u psů objevit v různém věku a s různou intenzitou.

Projevy nedostatečnosti kůry nadledvinek jsou v samotných počátcích velmi nespecifické
a mohou být neidentifikovatelné. Proto v počátečních fázích onemocnění chybně poukazují na jiné poruchy, a kromě toho se stává, že na kratší či delší dobu problémy ustupují a pak se opat vracejí. U psa můžeme pozorovat celkové oslabení, zhoršení nálady, roztěkanost, podráždění, nízkou tělesnou teplotu, váhový úbytek, zvracení, průjem, nechutenství a bolesti břicha, třesy, ztrátu ochlupení, zvíře může mít větší žízeň a vydělovat zvýšené množství moče. Různorodost a nespecifičnost projevů může veterinárnímu lékaři, který psa vyšetřuje, ztížit stanovení správné diagnózy. Při každém výskytu nespecifických projevů je nutné klinické vyšetření krve. Může se stát, že se pes dostane k veterinárnímu lékaři, až je nemoc v pokročilém stádiu – jedná se o tzv. adrenalinový průlom nebo akutní nedostatečnost kůry nadledvinek. V tomto případě se projevy kumulují a jedná se o stav ohrožující život psa.

U zvířete se tehdy dostavují příznaky jako kolaps, poruchy srdečního rytmu (bradykardie anebo tachykardie), projevy třesu a bez okamžité pomoci může zvíře zakrátko umřít.

Včasná diagnostika Addisonovy choroby, započetí odpovídající léčby a pravidelná kontrolní vyšetření mohou psu zajistit kvalitu života, která není horší než u zdravých psů. Je rovněž důležité zajistit zvířeti klidné podmínky a ochránit ho před situacemi, které ho mohou stresovat.

Sledujte nás: