Kočičí astma


Co to je kočičí astma?

Kočičí astma je jiný název pro zánětlivé onemocnění průdušek koček, charakterizované zánětem dolních cest dýchacích, jehož příčiny nejsou přesně známy. Má se za to, že kočičí astma má alergický základ, avšak doposud se nepodařilo prokázat, zda toto onemocnění není vyvoláno jinými faktory. V důsledku chronického zánětu a hromadění hlenu v dýchacích cestách, dochází k přeplňování plic vzduchem a k nevratným změnám v plicních sklípcích, jako je fibróza, bronchiektázie nebo rozedma plic. Astma se vyskytuje zejména u mladých koček a koček ve středním věku (mezi 2 a 8 rokem života). Neexistují zjevné predispozice, i když se zdá, že mohou častěji onemocnět samice a siamské kočky.

Projevy astmatu
Příznaky jsou chronické a pomalu progresivní. Záchvaty kašle zpočátku mohou být sporadické a jsou někdy zaměňovány s dávením. Některé kočky navíc i kýchají. Dech se pacientům zrychluje a objevuje se sípání. U některých koček v pokročilém stádiu progreduje dušnost v dýchání s otevřenou tlamou. Jakmile naše kočka začne kašlat, je nutné kontaktovat veterináře, který nemocnou kočku vyšetří a doporučí potřebnou diagnostiku, tak, aby bylo možné zjistit příčinu kašle.

Příčiny
Doposud nebyly zjištěny příčiny tohoto onemocnění. Je pravděpodobné, že veškeré potencionální alergeny, které se dostávají do dýchacích cest, jako například smog, cigaretový dým, prach z kočičí toalety, lak na vlasy, osvěžovač vzduchu, domácí roztoči, lidská nebo zvířecí pokožka, rostlinný pyl nebo chladný vzduch mohou vyvolávat nadměrnou reakci průdušek a tím se stát příčinou astmatu.

Léčba
Pokud si všimneme takovýchto projevů u naší kočky, nesmíme otálet s návštěvou u veterináře. Záchvaty kašle výrazně zhoršují kvalitu života kočky a poškození plic může dokonce ohrozit život zvířete. Astma je chronické onemocnění, u kterého může být nutné podávat léky celoživotně. V závislosti na zdravotním stavu zvířete veterinář doporučí vhodnou terapii. Majitelé musí pozorovat případnou vzrůstající intenzitu kýchání, kašle, sípání, anebo dušnosti a nahlásit to ošetřujícímu lékaři. Kromě farmakologické léčby je velmi důležité odstranit potencionální faktory, které mohou mít vliv na vznik astmatu. Většina koček onemocnění snáší dobře, za předpokladu úzké spolupráce s ošetřujícím veterinářem.

Sledujte nás: