kids and dog watching at the window

Jedna Rodina. Jedno Zdraví

Ve společnosti MSD Animal Health jsme přesvědčeni, že naše zodpovědnost vůči společnosti se netýká pouze lidstva jako takového. Jsme zodpovědní za dobré životní podmínky a zdraví všech tvorů – ať už mají ruce nebo křídla, dvě nebo čtyři nohy, ať už mluví, štěkají, mňoukají nebo se dorozumívají zpěvem – a také za stav planety, která je naším společným domovem.

Naším cílem je zlepšovat podmínky pro život obecně. Uvědomujeme si, že zvířata, lidé a životní prostředí jsou neoddělitelně spjati. Vaše rodina, váš pes, vaše kočka – pro nás ztělesňují všechny rodiny, psy a kočky tohoto světa, který je naším společným světem. My všichni jsme jedna velká rodina. Náš tým zaměřený na mezivládní spolupráci v oblasti veterinární péče si klade za cíl zlepšovat zdraví a životní podmínky zvířat na celém světě, neboť respektujeme-li život jako takový, bude celá naše planeta zdravější.

Lidem i zvířatům poskytujeme bezpečné vakcíny a mnoho dalších veterinárních přípravků. Na celém světě aktivně působíme v oblasti vzdělávání, sdílíme naše zkušenosti a znalosti a poskytujeme léčivé prostředky. Věnujeme se vzdělávání dětí na místech, jako je Malawi a Haiti, a pomáháme jim pochopit možnosti navazování pozitivního vztahu se psy. Spolupracujeme s drobnými zemědělci v Tanzanii, abychom porozuměli jejich potřebám a pomohli jim zlepšovat zdraví hospodářských zvířat, která jsou zdrojem obživy pro jejich rodiny. Vyvíjíme a využíváme inovativní technologie, díky nimž můžeme zajistit bezplatné očkování v komunitách, které to potřebují.

Chápeme totiž, že řešení, která skutečně fungují, mají zásadní vliv. Věříme, že stojí za to bojovat za život jako takový a že ochrana životního prostředí je zásadní pro naši budoucnost. Více než dvacet let usilujeme o vymýcení vztekliny a trvale se zabýváme výzkumem a hledáním účinných řešení v oblasti zoonotických nemocí, jako je slintavka a kulhavka nebo mor malých přežvýkavců, které obvykle postihují ty nejchudší obyvatele planety. Dokazujeme tím, že je v našich silách zlepšovat životy lidí i zvířat a chránit životní prostředí nyní i v budoucnu. Protože přesně to je naším posláním:

Jedna rodina. Jedno zdraví.

Mnohaletá pomoc zvířatům „na ulici“

Mnohaletá pomoc zvířatům „na ulici“

Ne každý pes či kočka má to štěstí mít zodpovědného majitele, který mu zajišťuje správnou veterinární péči a nezbytnou očkovací prevenci. Jedná se zhusta o psy lidí bez domova nebo uživatelů drog. Podle údajů spolku PSÍ ŽIVOT, který se zabývá pomocí zvířatům a jejich lidem v nouzi, je takových lidé až 30.000 a kolem nich se pohybují tisíce více či méně zanedbaných zvířat.

Antiparazitika pro Galapágy či Kongo

Antiparazitika pro Galapágy či Kongo

Antiparazitika pro Galapágy či Kongo Ačkoliv je Česká republika jen malá země v srdci Evropy, některé projekty péče o zvířata, které česká pobočka MSD Animal Health podpořila, mířily za hranice, a to rovnou pěkně daleko. Například na Galapágy nebo do Konga.

: Boj proti vzteklině krok za krokem

Boj proti vzteklině krok za krokem

V dnešním světě si s trochou štěstí na vzteklinu skoro nevzpomeneme. Když hladíte psa nebo kočku, nejspíš vás vůbec netrápí, jestli vás a vaši rodinu nemůže nakazit smrtelnou nemocí. Na světě ale stále žijí miliony lidí, kteří si takovou bezstarostnost neumí ani představit. Pro ně je vzteklina živou a zaslouženě strašlivou hrozbou, která je může po jediném psím nebo kočičím kousnutí připravit o blízkého člověka.

Iniciativa Protect Our Future Too

Protect Our Future Too

Protect Our Future Too (Chraňte i naši budoucnost) je naše sesterská iniciativa, která se zaměřuje na zvyšování informovanosti o dopadu změn charakteru ročních období, jako je například oteplování klimatu, na naše domácí mazlíčky. V tomto článku si řekneme něco o tom, proč tato iniciativa vznikla a v čem vám může být prospěšná. Problematika měnícího se charakteru ročních