Světový den vztekliny – stále celosvětový problém

28. září je světový den vztekliny. Jde o výbornou příležitost k šíření osvěty a předávání znalostí o této nebezpečné chorobě, jež ohrožuje jak lidi, tak zvířata. V posledních 100 letech byly podniknuty významné kroky k omezení počtu případů nákazy. I přesto se však stále jedná o celosvětový problém, jenž každoročně připraví o život 59000 lidí . Třebaže se vzteklina nejčastěji vyskytuje v Africe a Asii, je nezbytné, aby chovatelé domácích zvířat po celém světě přijali a dodržovali nezbytná preventivní opatření proti šíření jejího virového původce.

Světový den vztekliny – stále celosvětový problém

Světový den vztekliny byl stanoven na výročí úmrtí Louise Pasteura, který vyvinul očkování proti vzteklině. Význam tohoto dne tkví v každoročním zveřejňování pokroků v procesu vymýcení vztekliny v globálním měřítku. Společným dílem humánních i veterinárních zdravotníků, organizací a vedoucích orgánů států je poskytování pomoci ve všech zasažených oblastech a v rozšiřování povědomí o vzteklině mezi tamními obyvateli . Konečný cíl – tedy vymýcení vztekliny na celém světě – máme na dosah ruky .

Choroba


Vzteklina je choroba virového původu, jež postihuje všechny savce. Jde o zoonózu – zvířata, zvláště psi, jsou hlavním zdrojem infekce lidí. Vzteklina je smrtelné onemocnění a neexistuje proti ní léčba; jakmile se objeví klinické příznaky, je prognóza fatální. Nakažené zvíře nemoc přenáší dále téměř vždy kousnutím – tedy prostřednictvím slin obsahujícím virus vztekliny. Virus může být v těle přítomen až několik týdnů, než se projeví příznaky. Ve většině případů se u psů rozvíjejí klinické příznaky mezi 21-80 dny po nakažení, inkubační doba však může být výrazně kratší i delší . Nakažená zvířata přitom mohou šířit virus ještě předtím, než se projeví první příznaky .
Klinický obraz se může v každém konkrétním případě lišit. Jelikož virus napadá mozek, většina projevů je důsledkem postižení centrálního nervového systému. Rozlišují se dvě hlavní formy vztekliny: Zuřivá (či excitační), kdy je zvíře velmi citlivé na vnější podněty a může zaútočit při sebemenším podráždění, a paralytická, při níž dochází k ochrnutí svalů hrdla a čelistí, což je často spojeno s nadměrným sliněním a neschopností polykat. Pro obě formy platí, že smrt je způsobena progresivní paralýzou.


Je velmi důležité uvědomit si, že diagnostika vztekliny nemusí být jednoduchá – zvláště v zemích, kde se běžně nevyskytuje. V raných stádiích je snadno zaměnitelná za jiná onemocnění či agresivní poruchy chování . Klinickou diagnózu vztekliny je nutno potvrdit laboratorními testy. Bohužel neexistuje spolehlivá diagnostika pro živé jedince, neboť se virus vyvíjí v nervové tkáni a není přítomen jinde v těle; nejspolehlivější metody tedy vyžadují vzorek mozkové tkáně, což jejich použití u živého zvířete vylučuje . Jelikož neexistuje účinná léčba, nakažení psi musejí být utraceni.

Celosvětový problém


Šíření vztekliny mezi psy je ve většině rozvinutých zemí pod kontrolou, přesto jsou ale případy nákazy nadále čas od času hlášeny. Velké úsilí je nicméně nutné věnovat tomu, aby naše země zůstaly vztekliny prosté. V některých částech světa, především v Asii a Africe, představuje virus velké zdravotní riziko pro lidi i zvířata, a to hlavně v odlehlých anebo chudých oblastech. Každoročně podlehne chorobě přibližně 59000 lidí, přičemž 95% případů je hlášeno z Asie a Afriky a 99 % je způsobeno psím kousnutím .

Prevence


Hlavním zdrojem infekce domácích zvířat je v Evropě divoce žijící zvěř. Psi musejí být očkováni a ve většině zemí je to dokonce zákonná povinnost chovatele. Na druhé straně není očkování povinné pro kočky, byť je vysoce doporučitelné (zvláště pro kočky, které se volně pohybují mimo domov).


Pro každého zodpovědného chovatele je pravidelné očkování jeho zvířat proti vzteklině zcela zásadní, neboť jde o nevyléčitelnou nemoc. Pozitivní je, že vzteklině lze očkováním účinně předcházet . Poraďte se proto s Vaším zvěrolékařem ohledně pravidel a požadavků na očkování proti vzteklině.

https://www.who.int/rabies/epidemiology/en/
https://www.who.int/rabies/WRD_landing_page/en/
https://www.who.int/news-room/detail/10-12-2015-new-global-framework-to-eliminate-rabies
https://www.msdvetmanual.com/dog-owners/brain,-spinal-cord,-and-nerve-disorders-of-dogs/rabies-in-dogs?query=rabies
https://pets.webmd.com/dogs/rabies-dogs#2
https://www.msdvetmanual.com/dog-owners/brain,-spinal-cord,-and-nerve-disorders-of-dogs/rabies-in-dogs?query=rabies
https://pets.webmd.com/dogs/rabies-dogs#2
https://www.who.int/rabies/epidemiology/en/https://www.who.int/rabies/about/en/

Sdílet

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Sledujte nás: