Kočka – U VETERINÁŘE

Světový den boje proti vzteklině: Udělejme vše pro to, abychom byli poslední generací, která musí bojovat se vzteklinou.

Podle odhadů ročně zemře na vzteklinu 59 000 lidí. V 99 % případů je přitom příčinou nákazy pokousání psem.[i] Až 40 % úmrtí navíc připadá na děti ve věku 15 a méně let.[ii] Důvodem je mimo jiné nízká proočkovanost psů v oblastech s endemickým výskytem vztekliny a také nedostatečná informovanost o tomto onemocnění.

Pro prevenci a odhalování vztekliny je zapotřebí koordinovaného postupu na místní, národní i celosvětové úrovni. Přijetím přístupu One Health (Jedno zdraví) k eliminaci vztekliny, který zohledňuje problémy spojené s růstem populace, nárůstem počtu lidí žijících v úzkém kontaktu s volně žijícími a domácími zvířaty a častým cestováním lidí a zvířat, můžeme v celosvětovém měřítku omezit šíření vztekliny a dosáhnout optimálních zdravotních výsledků.

„Vzteklina představuje specifickou hrozbu nejen pro lidi, ale i pro jejich mazlíčky a hospodářská i divoce žijící zvířata v mnoha regionech světa. Toto onemocnění však můžeme naštěstí reálně zvládnout pomocí dobře koordinovaného očkování,“ říká David Sutton, Technický ředitel oddělení vakcín pro malá zvířata společnosti MSD Animal Health.

Dnes je ještě důležitější zaměřit společné úsilí na prevenci vztekliny v našem prostředí. V současné době totiž už bojujeme s neúprosnou celosvětovou pandemií, takže naše generace má čerstvou zkušenost se smrtelně nebezpečnými infekcemi.

Proč je vzteklina tak závažnou hrozbou?

Vzteklina patří mezi smrtelné zoonotické nemoci. Vzteklina, kterou přenáší řada hostitelů včetně psů, má významný negativní dopad na rozpočty veřejného zdravotnictví, lokální komunity i ekonomiku chovu hospodářských zvířat v rozvojových zemích. Z tisíců lidí, kteří každoročně zemřou na vzteklinu, se 99 % nakazilo od vzteklých psů. Vzteklina je stále vážnou hrozbou ve 150 zemích. Naštěstí jí můžeme stoprocentně předcházet očkováním psů, což je úctyhodný úspěch, který je inspirací do budoucna.

Vzteklina postihuje centrální nervový systém. Po nákaze vzteklinou se zpočátku nemusí objevit žádné příznaky. Týdny nebo dokonce měsíce po pokousání může vzteklina vyvolat celkovou slabost či nevolnost, horečku nebo bolest hlavy. Jak nemoc postupuje, může se u nakaženého objevit delirium, abnormální chování, halucinace, hydrofobie (strach z vody) a nespavost. Pokud není postižené osobě po nákaze poskytnuta adekvátní lékařská péče, vzteklina je u lidí téměř vždy smrtelná. [iii]

V uplynulých 25 letech, které společnost MSD Animal Health věnovala boji proti vzteklině, se potvrdilo, že pro zamezení přenosu infekce v endemických oblastech je nutné každoročně podrobit hromadné vakcinaci nejméně 70 % všech psů. [iv]

„Tím, že chráníme naše psy před vzteklinou, zároveň před touto smrtelnou chorobou chráníme i sami sebe,“ dodává David Sutton. „Dnes zbývá pouhých devět let do roku 2030, na který si Světová zdravotnická organizace stanovila cíl dosáhnout nulového počtu úmrtí lidí na vzteklinu přenášenou psy. Při příležitosti dnešního Světového dne boje proti vzteklině vyzýváme celou naši generaci, aby se vzteklinou nadobro skoncovala a stala se tak poslední generací, která musí s tímto smrtelným onemocněním bojovat.“

Přístup One Health (Jedno zdraví) je příležitostí, jak spolupracovat na zlepšení zdraví lidí a zvířat a posílit princip trvalé udržitelnosti ve složitém a neustále se měnícím světě, který společně obýváme. Zoonotické choroby, jako je vzteklina, a další nově se objevující infekční nemoci jsou specifickou globální hrozbou v oblasti ochrany zdraví. Tyto nemoci nicméně můžeme zvládnout nebo jim předcházet prostřednictvím dobře koordinovaného očkování.

Chraňme se navzájem, chraňme naše domácí mazlíčky, chraňme naše zdraví a také naši společnou budoucnost.


[i] Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Global Rabies Work. Zobrazeno 21. května 2021. https://www.cdc.gov/ncezid/stories-features/global-stories/rabies-work.html#:~:text=An%20estimated%2059%2C000%20people%20die,transmitted%20between%20animals%20and%20people.

[ii] Světová zdravotnická organizace. Rabies: The Facts (PDF). Zobrazeno 21. května 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies.

[iii] Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Rabies VIS. Zobrazeno 18. srpna 2021. https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/rabies.

[iv] Světová zdravotnická organizace. Frequently Asked Questions about Rabies for the General Public. Zobrazeno 21. května 2021. https://www.who.int/rabies/Rabies_General_Public_FAQs_Sep2018.pdf?ua=1