Protect our Future Too

Protect Our Future Too (Chraňte i naši budoucnost) je naše sesterská iniciativa, která se zaměřuje na zvyšování informovanosti o dopadu změn charakteru ročních období, jako je například oteplování klimatu, na naše domácí mazlíčky. V tomto článku si řekneme něco o tom, proč tato iniciativa vznikla a v čem vám může být prospěšná.

Iniciativa Protect Our Future Too

Problematika měnícího se charakteru ročních období je obvykle prezentována jako téma týkající se pouze lidí.  Když mluvíme o povětrnostních jevech, jako jsou bouře, povodně a lesní požáry, obvykle se zaměřujeme na problémy, které tyto události způsobují nám lidem – zdravotní rizika, zničené domy a eroze zemědělské půdy.

Změny charakteru ročních období však představují významnou hrozbu i pro naše domácí mazlíčky. V důsledku oteplování dotýkajícího se celého území Evropy rostou populace parazitů, jako jsou klíšťata, blechy a komáři, a rozšiřují se do nových oblastí. To znamená, že se jim dnes daří i tam, kde by pro ně dříve bylo příliš chladno. Paraziti navíc nejsou aktivní jen během teplejších měsíců, ale mohou naše mazlíčky napadat v podstatě po celý rok a šířit onemocnění (např. babeziózu a leishmaniózu), která představují závažné zdravotní riziko.

Extrémní výkyvy počasí (např. častější bouřky s blesky), které jsou průvodním jevem měnícího se charakteru ročních období, naše mazlíčky zároveň traumatizují. Mohou u nich vyvolat úzkost a stres, které bývají příčinou řady problémů s chováním. Extrémní horko nebo naopak silný mráz navíc zvyšují riziko zdravotních potíží, jako je úpal, tepelný stres, zvýšená srdeční zátěž nebo podchlazení.

Naši mazlíčci se proti těmto hrozbám sami neubrání, takže je na nás, abychom je před nimi ochránili. A právě to je cílem iniciativy Protect Our future Too.

Jak iniciativa Protect Our Future Too funguje?

Protect Our Future Too nabízí osvědčené praktické postupy a tipy, které vám pomohou čelit dopadům klimatických změn. Iniciativu vede tým veterinárních odborníků, kteří připravují soubory článků a průvodců určených majitelům domácích mazlíčků.

Na základě jejich doporučení se například dozvíte, jak

  • pro vašeho mazlíčka vybrat vhodný antiparazitární přípravek s dlouhotrvajícím účinkem,
  • chránit vašeho mazlíčka při jeho dobrodružstvích v přírodě,
  • zabezpečit domácnost před parazity,
  • přistupovat k problémům s chováním zvířat spojeným s extrémními výkyvy počasí.

Jednotlivá doporučení jsou formulována v souladu s koncepcí One Health (Jedno zdraví), což je kooperativní přístup vycházející z předpokladu, že zdraví lidí a zvířat a stav životního prostředí jsou úzce propojeny. Kromě tipů v oblasti péče o domácí mazlíčky tak iniciativa Protect Our Future Too nabízí doporučení týkající se ochrany celé vaší rodiny před dopady změn charakteru ročních období.

Kde najdu doporučení iniciativy Protect Our Future Too?

Navštivte tuto webovou stránku. Tento informační portál obsahuje konkrétní tipy vědeckého týmu iniciativy Protect Our Future Too, týkající se nejčastějších problémů spojených s klimatickou změnou. Najdete zde také obecné pokyny, jak zajistit bezpečnost vašeho domácího mazlíčka a vašich blízkých.

Pomocí nástroje Najít veterinární pracoviště si můžete vyhledat veterinárního lékaře ve vašem okolí – ten vám poskytne podrobnější informace, přizpůsobené potřebám vašeho mazlíčka.

Díky těmto zdrojům budete moci svého mazlíčka chránit tak, jak si zaslouží. Bezpečí a spokojený život ve zdraví můžete svému zvířeti natrvalo zajistit bez ohledu na změny počasí.


Sdílet

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Sledujte nás: